Chụp hình sản phẩm

Chụp hình sản phẩm
8.0 trên 10 được 7 bình chọn

✯ CHỤP HÌNH SẢN PHẨM
Tính theo ngày : 6 triệu/ 8 tiếng
chụp không giới hạn số lượng ảnh
giao file gốc đã qua xử lý
✯ CHỤP HÌNH NGHỆ THUẬT
? Tính theo tiếng : giá 4,2 triệu/ 4 tiếng
chụp không giới hạn số lượng ảnh
giao file gốc đã qua xử lý
? Tính theo tấm : 50.000 Vnđ/ 1 tấm
bao gồm chụp và rửa thành hình 13×18 cm
không giao file gốc