Email marketing theo số lượng mở

Email marketing theo số lượng mở
9.0 trên 10 được 9 bình chọn

Giá 250 VND/email mở
Tốc độ gửi: 40.000 emails/ngày
Có thể chia nhỏ gửi trong nhiều ngày
Tặng DS emails để gửi: Có
Lọc mails trước khi gửi: Có
Hỗ trợ tạo nội dung gửi: Có
Email phản hồi gửi về mail khách: Có
Thống kê: Có
Gửi số lượng lớn vui lòng liên hệ