Quảng cáo Adwords gói 2

Quảng cáo Adwords gói 2
9.0 trên 10 được 2 bình chọn

Số từ khóa : 10 từ
Mẫu quảng cáo : 20 mẫu
Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích…
Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối
Minh bạch ngân sách quảng cáo
Áp dụng hệ thống chống click ảo