Quảng cáo Facebook gói 1

Quảng cáo Facebook gói 1
7.0 trên 10 được 1 bình chọn

Tiếp cận trên : 24,000 người
Tương tác trên : 1,200 người
Bài viết được thay đổi : 3 bài
Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh