Quảng cáo Facebook gói 2

Quảng cáo Facebook gói 2
8.0 trên 10 được 6 bình chọn

Tiếp cận trên : 36,000 người
Tương tác trên : 1,800 người
Bài viết được thay đổi : 4 bài
Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh