Quảng cáo Facebook gói 3

Quảng cáo Facebook gói 3
9.0 trên 10 được 3 bình chọn

Tiếp cận trên : 52,000 người
Tương tác trên : 2,400 người
Bài viết được thay đổi : 5 bài
Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh