Quảng cáo Youtube gói 3

Quảng cáo Youtube gói 3
10.0 trên 10 được 8 bình chọn

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 168,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 52,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 52,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối