SEO website gói cơ bản

SEO website gói cơ bản
10.0 trên 10 được 1 bình chọn

Số từ khóa trang 1 : trên 4 từ
Số từ khóa trang 2 : trên 4 từ
Số từ khóa trang 3 : trên 4 từ
Website vệ tinh : Có
Tên miền : miễn phí trong hệ thống
Hosting : miễn phí
Thời gian lên top : 30-40 ngày
Thời gian sử dụng : 2 tháng
Phí gia hạn kể từ tháng thứ 3 : 1 triệu/tháng