Cho thuê nhân viên Marketing

Cho thuê nhân viên Marketing
10.0 trên 10 được 10 bình chọn

Quản trị Fanpage, trả lời tin nhắn cho khách
1 tuần viết 2 bài mới lên Fanpage
1 tuàn viết 2 bài mới lên web (phải là web của chúng tôi thiết kế)
Tìm 100 data khách hàng theo ngành nghề
Gửi báo giá vào FB 100 khách hàng đó
Đăng 500 tin lên các web rao vặt trỏ link về web chính