Quảng cáo forum diễn đàn

Quảng cáo Forum gói 1

Đổi từ khóa : 1 tuần 1 lần Đổi nội dung : tối đa 2 lần Trỏ backlink về web : có Số lượng bài viết đăng : 1.900 tin Số lượng forum, diễn đàn đăng : 190 web Danh sách forum sẽ đăng : tất cả web rao vặt, ...

Quảng cáo Forum gói 2

Đổi từ khóa : mỗi ngày mỗi đổi Đổi nội dung : tối đa 4 lần Trỏ backlink về web : có Số lượng bài viết đăng : 2.000 tin Số lượng forum, diễn đàn đăng : khoảng 200 web Danh sách forum sẽ đăng : tất cả web rao ...