Quảng cáo tin nhắn SMS

Quảng cáo gửi tin SMS

2000 tin nhắn = 1.000.000 Vnđ 4000 tin nhắn = 1.600.000 Vnđ 6000 tin nhắn = 2.100.000 Vnđ 10.000 tin nhắn = 3.000.000 Vnđ Hỗ trợ lấy SĐT theo ngành (*)

Quảng cáo gửi tin nhắn

2000 tin nhắn = 1.000.000 Vnđ 4000 tin nhắn = 1.600.000 Vnđ 6000 tin nhắn = 2.100.000 Vnđ 10.000 tin nhắn = 3.000.000 Vnđ Hỗ trợ lấy SĐT theo ngành (*)

Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt

Số điện thoại nhập vào để gửi không giới hạn Kết nối thiết bị không giới hạn Giá gửi mỗi tin 100 Vnđ/tin (tất cả mạng) Chưa bao gồm thiết bị 3G (khoảng 350 ngàn) Hướng dẫn kinh nghiệm để gửi sao cho hiệu quả nhất Bản quyền 1 năm