Thiết kế website

Thiết kế web giao diện có sẵn

Hosting: không giới hạn Băng thông : không giới hạn RAM : 3 GB CPU : 2 Core Tên miền : miễn phí trong hệ thống Chỉnh sửa biên tập: trực quan Ngôn ngữ lập trình : Wordpress Quản trị website: email, SĐT, password Hosting miễn phí 6 tháng đầu, T7 trở đi ...

Thiết kế web theo yêu cầu

Hosting: không giới hạn Băng thông : không giới hạn RAM : 3 GB CPU : 2 Core Tên miền : miễn phí trong hệ thống Chỉnh sửa biên tập: trực quan Ngôn ngữ lập trình : Wordpress Quản trị website: email, SĐT, password Hosting miễn phí 6 tháng đầu, T7 trở đi ...