Cho thuê nhân viên

Cho thuê nhân viên Marketing

Quản trị Fanpage, trả lời tin nhắn cho khách 1 tuần viết 2 bài mới lên Fanpage 1 tuàn viết 2 bài mới lên web (phải là web của chúng tôi thiết kế) Tìm 100 data khách hàng theo ngành nghề Gửi báo giá vào FB 100 khách hàng ...

Cho thuê nhân viên chạy quảng cáo

Trả lời tin nhắn khách hàng trên FB và Zalo page Chạy quảng cáo Facebook theo yêu cầu Chạy quảng cáo Google Adwords theo yêu cầu Chạy quảng cáo Youtube theo yêu cầu Chạy quảng cáo Zalo theo yêu cầu Ngân sách chạy quảng cáo do bạn quy định