Dịch vụ Email Marketing

Dịch vụ Email Marketing gói 1

Số lượng email gửi: 100.000 Tốc độ gửi: 40.000 emails/ngày Có thể chia nhỏ gửi trong nhiều ngày Tặng DS emails để gửi: 100.000 Lọc mails trước khi gửi: Có Hỗ trợ tạo nội dung gửi: Có Email phản hồi gửi về mail khách: Có Thống kê: Có Gửi số lượng lớn vui ...

Dịch vụ Email Marketing gói 2

Số lượng email gửi: 200.000 Tốc độ gửi: 40.000 emails/ngày Có thể chia nhỏ gửi trong nhiều ngày Tặng DS emails để gửi: 200.000 Lọc mails trước khi gửi: Có Hỗ trợ tạo nội dung gửi: Có Email phản hồi gửi về mail khách: Có Thống kê: Có Gửi số lượng lớn vui ...

Email marketing theo số lượng mở

Giá 250 VND/email mở Tốc độ gửi: 40.000 emails/ngày Có thể chia nhỏ gửi trong nhiều ngày Tặng DS emails để gửi: Có Lọc mails trước khi gửi: Có Hỗ trợ tạo nội dung gửi: Có Email phản hồi gửi về mail khách: Có Thống kê: Có Gửi số lượng lớn vui lòng ...