Quảng cáo Youtube

Quảng cáo Youtube gói 1

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 84,000 người Số người xem trên 15 giây: trên 24,000 người Số người nhấp vào link : khoảng 24,000 người Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối

Quảng cáo Youtube gói 2

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 126,000 người Số người xem trên 15 giây: trên 39,000 người Số người nhấp vào link : khoảng 39,000 người Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối

Quảng cáo Youtube gói 3

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 168,000 người Số người xem trên 15 giây: trên 52,000 người Số người nhấp vào link : khoảng 52,000 người Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối