Dịch vụ chỉnh sửa edit video clip

Dịch vụ chỉnh sửa edit video clip
8.0 trên 10 được 9 bình chọn

Tạo video clip từ hình : 1 triệu/clip
Chỉnh sửa video clip dễ : 1 triệu/clip
Chỉnh sửa video clip khó : 3 triệu/clip
Đã bao gồm phí lồng nhạc và tìm hình