Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt

Phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt
9.0 trên 10 được 8 bình chọn

Số điện thoại nhập vào để gửi không giới hạn
Kết nối thiết bị không giới hạn
Giá gửi mỗi tin 100 Vnđ/tin (tất cả mạng)
Chưa bao gồm thiết bị 3G (khoảng 350 ngàn)
Hướng dẫn kinh nghiệm để gửi sao cho hiệu quả nhất
Bản quyền 1 năm