Quảng cáo Adwords gói 3

Quảng cáo Adwords gói 3
8.0 trên 10 được 1 bình chọn

Số từ khóa : 15 từ
Mẫu quảng cáo : 30 mẫu
Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích…
Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối
Minh bạch ngân sách quảng cáo
Áp dụng hệ thống chống click ảo