Quảng cáo Forum gói 1

Quảng cáo Forum gói 1
8.0 trên 10 được 3 bình chọn

Đổi từ khóa : 1 tuần 1 lần
Đổi nội dung : tối đa 2 lần
Trỏ backlink về web : có
Số lượng bài viết đăng : 1.900 tin
Số lượng forum, diễn đàn đăng : 190 web
Danh sách forum sẽ đăng : tất cả web rao vặt, BDS