Quảng cáo Forum gói 2

Quảng cáo Forum gói 2
7.0 trên 10 được 7 bình chọn

Đổi từ khóa : mỗi ngày mỗi đổi
Đổi nội dung : tối đa 4 lần
Trỏ backlink về web : có
Số lượng bài viết đăng : 2.000 tin
Số lượng forum, diễn đàn đăng : khoảng 200 web
Danh sách forum sẽ đăng : tất cả web rao vặt, BDS
Được chỉ định thêm 10 web theo ý muốn