Quảng cáo Youtube gói 1

Quảng cáo Youtube gói 1
9.0 trên 10 được 6 bình chọn

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 84,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 24,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 24,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối