Quảng cáo Youtube gói 2

Quảng cáo Youtube gói 2
8.0 trên 10 được 8 bình chọn

Số người xem dưới 5 giây : khoảng 126,000 người
Số người xem trên 15 giây: trên 39,000 người
Số người nhấp vào link : khoảng 39,000 người
Chọn giới tính, khu vực, độ tuổi, sở thích, thiết bị, thời gian phân phối