SEO website tổng thể

SEO website tổng thể
10.0 trên 10 được 10 bình chọn

Số từ khóa trang 1 : trên 30 từ
Số từ khóa trang 2 : trên 30 từ
Số từ khóa trang 3 : trên 30 từ
Website vệ tinh : Có
Tên miền : miễn phí tên miền riêng
Hosting : miễn phí
Thời gian lên top : 30-40 ngày
Thời gian sử dụng : 3 tháng
Phí gia hạn kể từ tháng thứ 4 : 2 triệu/tháng