Tăng like Fanpage

Tăng like Fanpage
10.0 trên 10 được 4 bình chọn

Tăng 4.000 likes : giá 1 triệu Vnđ/ trang
Tăng 9.000 likes : giá 2 triệu Vnđ/ page
Tăng 14.000 likes : giá 3 triệu Vnđ/ fanpage
Tăng 19.000 likes : giá 4 triệu Vnđ/ trang
Tăng 29.000 likes : giá 6 triệu Vnđ/ page