Quảng cáo Google

Ưu điểm và nhược điểm quảng cáo hiển thị Google

Quảng cáo Google Display Network là gì?Quảng cáo Google Display Network (GDN) là quảng cáo Google bằng hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google – mạng lưới với hơn 2 triệu trang web, video, ứng dụng và gmail, với khả năng tiếp cận được trên ...

Quảng cáo Adwords gói 1

Số từ khóa : 5 từ Mẫu quảng cáo : 10 mẫu Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích… Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối Minh bạch ngân sách quảng cáo Áp dụng hệ thống chống click ảo

Quảng cáo Adwords gói 2

Số từ khóa : 10 từ Mẫu quảng cáo : 20 mẫu Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích… Khung thời gian: 8g sáng – 9g tối Minh bạch ngân sách quảng cáo Áp dụng hệ thống chống click ảo

Quảng cáo Adwords gói 3

Số từ khóa : 15 từ Mẫu quảng cáo : 30 mẫu Tiện ích mở rộng: cuộc gọi, chú thích... Khung thời gian: 8g sáng - 9g tối Minh bạch ngân sách quảng cáo Áp dụng hệ thống chống click ảo