Quảng Cáo Marketing Online Hiệu Qủa

Quảng cáo Facebook gói 1

Tiếp cận trên : 24,000 người Tương tác trên : 1,200 người Bài viết được thay đổi : 3 bài Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

Quảng cáo Facebook gói 2

Tiếp cận trên : 36,000 người Tương tác trên : 1,800 người Bài viết được thay đổi : 4 bài Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh

Quảng cáo Facebook gói 3

Tiếp cận trên : 52,000 người Tương tác trên : 2,400 người Bài viết được thay đổi : 5 bài Chọn khu vực, độ tuổi, sở thích, chức danh