Tăng like Facebook theo giới tính, độ tuổi, khu vực

Tăng like Facebook theo giới tính, độ tuổi, khu vực
10.0 trên 10 được 7 bình chọn

Tăng like Facebook quy định theo khu vực, độ tuổi, giới tính

Tất cả đều có cam kết bảo hành 100% trong vòng 1 tháng. Không tuột người theo dõi, không giảm số người like trang, không die trang Fanpage.

Giá tăng like, tăng theo dõi chia theo khu vực : HCM, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng …

 • 5.000   like/theo dõi : 1,5 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 3 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 4.5 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 6 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 7.5 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 9 triệu

Tăng like theo khu vực nghĩa là những người like trang và theo dõi trang của bạn sẽ sinh sống trong khu vực đó.

Giá tăng like, tăng theo dõi chia theo giới tính : Nam, Nữ

Chỉ có thể phân theo giới tính là 80% trở lên, không phân chính xác được 100%.

Ví dụ nếu bạn chọn tăng số người theo dõi cho trang Fanpage của mình là Nữ thì danh sách những người Nữ like trang bạn sẽ chiếm tối thiểu là 80%, 20% còn lại sẽ là Nam.

 • 5.000   like/theo dõi : 1 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 2 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 3 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 4 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 5 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 6 triệu

Giá tăng like, tăng theo dõi chia theo độ tuổi : trên 18 tuổi, trên 21 tuổi

Bảng giá tăng like cho những khách theo dõi trên 18 tuổi:

 • 5.000   like/theo dõi : 1 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 2 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 3 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 4 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 5 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 6 triệu

Bảng giá tăng like cho những khách theo dõi trên 21 tuổi:

 • 5.000   like/theo dõi : 1.1 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 2.2 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 3.3 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 4.4 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 5.5 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 6.6 triệu

Giá tăng theo dõi, tăng like phân loại kết hợp vừa theo khu vực, vừa theo độ tuổi trên 18 tuổi.

Ví dụ : khu vực Đồng Nai, độ tuổi trên 18

 • 5.000   like/theo dõi : 2 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 4 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 6 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 8 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 10 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 12 triệu

Giá tăng theo dõi, tăng like phân loại kết hợp vừa theo khu vực, vừa theo độ tuổi trên 21 tuổi.

Ví dụ : khu vực Hà Nội, độ tuổi trên 21

 • 5.000   like/theo dõi : 2.2 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 4.4 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 6.6 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 8.8 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 11 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 13.2 triệu

Giá tăng theo dõi, tăng like phân loại kết hợp vừa theo giới tính, vừa theo độ tuổi trên 18 tuổi.

Ví dụ : Giới tính Nam chiếm 80% trở lên, độ tuổi trên 18

 • 5.000   like/theo dõi : 1.5 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 3 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 4.5 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 6 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 7.5 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 9 triệu

Giá tăng theo dõi, tăng like phân loại kết hợp vừa theo giới tính, vừa theo độ tuổi trên 21 tuổi.

Ví dụ : Giới tính Nữ chiếm 80% trở lên, độ tuổi trên 21

 • 5.000   like/theo dõi : 1.6 triệu
 • 10.000 like/theo dõi : 3.2 triệu
 • 15.000 like/theo dõi : 4.8 triệu
 • 20.000 like/theo dõi : 6.4 triệu
 • 25.000 like/theo dõi : 8 triệu
 • 30.000 like/theo dõi : 9.6 triệu

Lý do tại sao phải tăng theo dõi, tăng like cho trang Fanpage Facebook trước khi chạy quảng cáo ?

Nhằm phục vụ vào 4 mục đích chính :
+Tối ưu từ khóa tìm kiếm tự nhiên trên Facebook mà không thông qua quảng cáo.
+Tăng số người theo dõi tự nhiên của trang
+Tạo độ uy tín cho trang
+Tạo hiệu ứng cộng hưởng và lan tỏa khi chạy quảng cáo.

Tăng số lượng người theo dõi trang Facebook cá nhân

 • Tăng 10.000 người theo dõi : giá 2 triệu
 • Tăng 20.000 người theo dõi : giá 4 triệu
 • Tăng 30.000 người theo dõi : giá 6 triệu

Bảo hành 1 tháng không bị tuột, sụt hay giảm số lượng người theo dõi.

 

Bảng giá tăng like tự động cho bài viết.  

 

Xem bảng giá digital marketing của các gói dịch vụ khác tại link bên dưới :

nhan bao gia 1.gif